A 4. adventi gyertyagyújtás Gosztonyi András közreműködésével

Az eseményen készült videó a bejegyzés végén tekinthető meg.

Gosztonyi András

LUKÁCS EVANGÉLIUMA

2. fejezet

Jézus születése

1 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 

2 Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. 

3 Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 

4 Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 

5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 

6 És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 

7 és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.

8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 

9 És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 

10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: 

11 üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ézs 9,5 

12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. 

13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 

14 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.Lk 19,38

15 Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. 

16 Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. 

17 Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, 

18 és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 

19 Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. 

20 A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.

%d bloggers like this: